Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Komunikacja i oznakowanie we Wrocławskim Parku Przemysłowym.
Relacja ze spotkania Rady Parku 31.05.2010.

03.06.10

31 maja odbyło spotkanie Rady Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Tym razem gościem Rady był m.in. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz w asyście Wiceprezydenta Macieja Bluja.Prezydent Rafał Dutkiewicz, po słowach powitania i wprowadzenia, przekazał głos Wiceprezydentowi Maciejowi Blujowi, który przedstawił prezentację pt. „Plany Wrocławia wobec obszaru WPP”. Wysłuchano jej z dużym zainteresowaniem, bo też temat dotykał jednej z najbardziej uciążliwych dla użytkowników Parku kwestii: komunikacji i stanu dróg. Zaplanowane przez miasto przedsięwzięcie realizacji układu komunikacyjnego na terenie i w rejonie WPP podzielono na trzy etapy.

Pierwszy etap, którego głównym celem będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu, obejmie remont ulicy Fabrycznej w części leżącej na terenie byłego Pafawagu, z wydzieleniem chodnika, uporządkowaniem parkowania i później bieżącym utrzymaniem dróg miejskich, w tym także na terenie Archimedesa. Prace ruszą w bieżącym roku. W ramach tego samego etapu, WPP ma zostać włączony do Systemu Informacji Miejskiej, czyli pojawią się w mieście tablice informacyjne o dojeździe do WPP.

Najważniejszym i też najkosztowniejszym zadaniem drugiego etapu, jaki miasto zamierza przeprowadzić w celu poprawy wewnętrznej obsługi komunikacyjnej na obszarze Parku, będzie budowa drogi nazywanej dziś 5KD. To droga biegnąca przez teren byłego Pafawagu, której istnienie wręcz warunkuje prowadzenie działalności gospodarczej na części tego obszaru. Z uwagi na koszt przedsięwzięcia (około 5 mln zł) brane są pod uwagę trzy warianty przeprowadzenia inwestycji. Gdyby udało się pozyskać środki unijne na podstawie aplikacji składanych we wrześniu br., to termin realizacji przypadłby na III-IV kwartał 2012 r. W przypadku braku możliwości aplikowania o środki unijne, rozpoczęcie inwestycji mogłoby nastąpić w IV kwartale 2012, a zakończenie w II kwartale 2013 r. Trzecia ścieżka opiera się o wprowadzenie inwestora na teren należący do miasta; inwestor taki miałby, wraz z objęciem terenu, obowiązek wybudowania drogi 5KD.
- W tym samym drugim etapie, zgodnie z planami miasta, ma także dojść do połączenia ul. Fabrycznej z ul. Otyńską. W tym celu wybudowany zostanie łączący te ulice krótki odcinek drogi, konieczna będzie również pewna przebudowa samej ul. Otyńskiej. Rozwiązanie to znakomicie usprawni ruch na trenie Parku i dojazd do niego – podkreślał Maciej Bluj.

Trzeci etap nie dotyczy bezpośrednio obszaru WPP lecz docelowych rozwiązań dróg miejskich w rejonie Parku. Zaplanowana Trasa Strzegomska (a szczególnie jej odcinek od ul. Śrubowej do Obwodnicy Śródmiejskiej) w istotny sposób wpłynie na skomunikowanie Parku z miastem. Tu znów terminy realizacji zależą od pozyskania środków.
- Koszt osiągnięcia docelowego rozwiązania oscyluje wokół 210 mln zł – szacował wiceprezydent Bluj. - Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić w latach 2013-2014.

Na problemach związanych z zarządzaniem WPP skupił się Paweł Kowlaczewski, prezes zarządu spółki DOZAMEL, podmiotu zarządzającego Parkiem. Zwrócił uwagę na kilka kluczowych kwestii, nurtujących firmy prowadzące działalność na obszarze WPP, na które wskazali oni podczas wcześniejszych spotkań z zarządem DOZAMELU. Jedną z takich kwestii jest opłata za użytkowanie wieczyste. Po przeszacowaniu wartości gruntów wiele firm z terenu Parku stanęło przed koniecznością uiszczenia drastycznie wyższej opłaty. Prezes Kowalczewski apelował do przedstawicieli firm z terenu Parku, by jednoczyć w tej sprawie siły. – Wprawdzie każdy z nas musi tę sprawę prowadzić indywidualnie – przyznał Paweł Kowalczewski -  ale tak, jak powiedział Beniamin Franklin po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości, „musimy trzymać się razem, bo inaczej z pewnością  będziemy wisieć oddzielnie...” To nasza wspólna sprawa – podkreślał prezes. Innym ważnym zagadnieniem, na którym skupił się prezes Kowalczewski, było administrowanie drogami prywatnymi. W tej kwestii pan Kowalczewski zasugerował, powołując się na przeprowadzoną analizę prawną kwestii utrzymania dróg będących współwłasnością podmiotów prywatnych, by właściciele poszczególnych dróg doszli między sobą do porozumienia np. na zasadzie umowy opartej o kodeks cywilny i wystąpili z zapytaniem ofertowym, w odpowiedzi na które DOZAMEL przedstawi ofertę. - Co istotne, z ekspertyzy prawnej wynika, że do uregulowania problemu dróg prywatnych na terenie WPP wystarczy wola tylko ponad połowy właścicieli. Jesteśmy gotowi do udzielenia zainteresowanym wsparcia organizacyjno-prawnego – zapewniał prezes.

O tym, jak ważne są dla uczestników Parku sprawy związane z opłatami za użytkowanie wieczyste i komunikacją, można się było przekonać raz jeszcze w części dyskusyjnej. Pytano m.in. o status biegnącej przez obszar Pafawagu ulicy Fabrycznej i o to, czy jest szansa na egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Jak odpowiedział wiceprezydent Maciej Bluj, zamieszanie z ulicą Fabryczną wynikało z faktu, że mimo posiadania przez nią formalnego statusu drogi publicznej, nie była przekazana w zarządzanie ZDiUM. - Trwa właśnie procedura przekazywania drogi do ZDiUM-u, nie powinno więc już być problemów z egzekwowaniem przepisów ruchu drogowego, a więc i ewentualną interwencją policji czy straży miejskiej – zapewnił pan Bluj. - Droga zostanie odpowiednio oznakowana, również w kontekście jednoznacznego określenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu z ul. Wagonową.

Podczas spotkania Rady Parku nie mogło zabraknąć podsumowania pięciu lat istnienia WPP, od jego utworzenia 14 marca 2005 roku. Tematowi temu poświęcił osobną prezentację przewodniczący Rady Parku Rafał Holanowski. Wśród najważniejszych osiągnięć pan Holanowski wymienił realizację projektu inwestycyjnego „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Etap I” i jego efekty, m.in. 18 ha uzbrojonych nowych obszarów pod inwestycje, 30 km nowych sieci, termomodernizacja hali A2, budowa obiektu biurowo-konferencyjnego z restauracją i przedszkolem. Inne ważne osiągnięcia w ciągu tych 5 lat to formalne zorganizowanie Parku (wypracowanie i przyjęcie Regulaminu i Zasad Gospodarowania, powołanie organów WPP – Rady Parku i Kolegium Doradczego), a także działania Miasta i podmiotu zarządzającego w imieniu i na rzecz Parkowiczów skutkujące programami pomocy publicznej Miasta na wspieranie przedsiębiorczości dla MŚP, opracowaniem koncepcji organizacji ruchu na obszarze Parku i interwencjami w kwestii wyłączenia dojazdów do WPP ze strefy ograniczonego ruchu samochodów ciężarowych (tzw. strefy 9 ton) oraz w kwestii opłat za użytkowanie wieczyste. Nie zabrakło też tematu integracji środowiska parkowego – zarówno w obrębie Parku (m.in. e-Bank Kadr WPP, Akademia WPP, portal parkowy www.wpp.wroc.pl), jak i w skali całego kraju. Pan Rafał Holanowski przypomniał, że Wrocławski Park Przemysłowy jest pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych, które obecnie funkcjonuje jako Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.

 


Wpis do księgi pamiątkowej Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza: „Z ogromnymi wyrazami szacunku i podziękowań dla wszystkich Przedsiębiorstw Parku Przemysłowego. Takt trzymać! A Wrocław ma pomagać!”

 

 

 


 

Przypomnijmy: Rada Parku to forum wymiany informacji i opinii oraz współpracy nie tylko między Uczestnikami Parku, ale też między Uczestnikami a podmiotem zarządzającym, którym jest spółka Dozamel. Na spotkaniach Rady zawsze obecni są przedstawiciele władz miasta, Wrocław jest bowiem jednym z sygnatariuszy umowy, na mocy której pięć lat temu powołano WPP.

[Dolmedia, JS]


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto