Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Wybory nowych władz Parku i uporządkowanie ruchu drogowego na terenie WPP – najważniejsze tematy grudniowego spotkania Rady Parku

17.12.10

Ponieważ dobiegła końca trzyletnia kadencja pełnienia funkcji przez dotychczasowe władze Parku, zgodnie z Regulaminem i Zasadami Gospodarowania WPP, nadszedł czas na wybór nowych.W przeprowadzonym głosowaniu jawnym przewodniczącym Rady WPP został Rafał Komar, wiceprzewodniczącą – Ewa Hoyenski. W drugiej części spotkania komisarz policji Mariusz Wolski odpowiadał na pytania związane z komunikacją i przestrzeganiem przepisów na drogach wewnętrznych. Ustępujący z funkcji Rafał Holanowski i dr Barbara Łukasik-Makowskia przedstawili raport z działalności Rady w okresie minionej kadencji.

 

Przewodniczący Holanowski akcentował m.in. sprawy związane z realizacją projektu unijnego, interwencje kierowane do Urzędu Miasta w bieżących sprawach dotyczących np. podatku związanego z użytkowaniem wieczystym czy strefy ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 9 ton, w której to strefie znalazł się WPP. Przypomniał też, że aktywność naszego Parku wybiega poza jego własny obszar – WPP był inicjatorem powołania Krajowego Forum Parków Przemysłowych (obecnie działającego jako Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych).- Dziś idea integracji i współpracy parków z terenu kraju rozwija się, przekształcając forum w stowarzyszenie. Nie można zapominać - mówił dalej Rafał Holanowski - że Park staje się miejscem działań pozabiznesowych: Akademii Młodych Finansistów, przedszkola niepublicznego czy akcji krwiodawczych. Z wystąpienia przewodniczącego przytoczmy jeszcze jeden, ważny fragment: – Miniona kadencja to czas nawiązywania i zacieśniania współpracy z władzami miasta, czas wspierania dobrego myślenia miasta o naszym terenie i aktywowania władz miasta do działań wspierających Park i funkcjonujących na jego terenie przedsiębiorców.Barbara Łukasik-Makowska z kolei przyznała, że trzy lata temu były większe nadzieje na pojawienie się na tym terenie nowej jakości w postaci efektu synergii z tytułu zgromadzenia tak wielu podmiotów gospodarczych. – Efektu synergii tak powszechnie na razie nie widać – zaznaczyła B. Łukasik-Makowska. – Myślę jednak, że inicjatywa parkowa ma sens, że skupienie różnych podmiotów gospodarczych przyniesie wartość dodaną, tylko prawdopodobnie nie tak szybko, jak byśmy oczekiwali. I to winien być kierunek działań nowych władz Rady Parku, bo w pierwszych latach siłą rzeczy trzeba było skupić się na budowaniu Parku jako substancji, jako instytucji zakorzenionej w krajobrazie miasta – mówiła B. Łukasik-Makowska.Do wypowiedzi dr Łukasik-Makowskiej nawiązał Rafał Komar, nowy przewodniczący Rady Parku: - Dotychczasowa praca Rady Parku pomogła zaistnieć WPP w świadomości władz, ja chciałbym, by teraz ta komunikacja była dwustronna, byśmy byli słyszalni w mieście na co dzień. Natomiast zdaniem Ewy Hoyenski, wiceprzewodniczącej Rady Parku, rolą zarządu jest m.in. przetwarzanie sygnałów płynących od Parkowiczów w działania przynoszące lesze rozwiązania, lepsze skutki dla uczestników Parku. - W docieraniu do władz Parku większej ilości takich sygnałów powinien pomóc uprawiany w mojej pracy swego rodzaju networking – mówiła E. Hoyenski.


Wybory nowych władz Rady Parku nie były jedynym akcentem grudniowego posiedzenia. Na zaproszenie DOZAMELU, podmiotu zarządzającego WPP, przybył Mariusz Wolski, komisarz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Dyskusja dotyczyła jednej z największych bolączek Parkowiczów – komunikacji na terenie Parku, uporządkowania i przestrzegania (a raczej nieprzestrzegania) przepisów drogowych.
Jak poinformował komisarz Wolski, od września br. weszła w życie modyfikacja przepisów prawa o ruchu drogowym. Do tej pory ustawa „Prawo o ruchu drogowym” działała tylko na drogach publicznych, na drogach wewnętrznych jedynie gdy doszło do zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu (kolizja, wypadek). W innych sytuacjach (np. przekroczenie prędkości, niewłaściwe parkowanie) służby porządkowe na drogach o statusie wewnętrznym nic nie mogły zrobić. Czyli postawienie znaku drogowego na takiej drodze niczym nie skutkowało. Obecnie z treści znowelizowanej ustawy wynika, że znaki drogowe na drodze wewnętrznej również muszą być egzekwowane, a więc, że w sytuacji ich nieprzestrzegania policja ma obowiązek interwencji.


To korzystne dla Parku rozwiązanie, bo część dróg ma status dróg wewnętrznych. Mimo to uczestnicy spotkania z dystansem odnieśli się do potencjalnych korzyści wynikających z nowych przepisów. Dlaczego? Otóż – argumentowano - dotychczasowe doświadczenia z policją nie wróżą, by służby te nagle chętnie angażowały się w egzekwowanie prawa drogowego na terenie WPP. Z sali padały przykłady, wcale nierzadkie, powiadamiania policji o łamaniu przepisów, ta zaś odmawiała interwencji, kierując dzwoniącego do straży miejskiej, która też odmawiała interwencji. I co istotne – chodziło o łamanie przepisów, nagminnie zresztą, na pafawagowskim odcinku ulicy Fabrycznej, która to droga nie jest drogą prywatną a miejską, i z tego też tytułu policja i tak miała obowiązek podjęcia interwencji. Na kwestię odmowy interwencji ze strony policji komisarz Wolski miał tylko jedną radę: - Jeżeli ktoś odmówi interwencji, proszę zapytać o powód odmowy i poprosić o personalia tej osoby. I pisemnie zgłosić nieprawidłowość np. do komendy miejskiej. Radził też, by nie dzwonić na 112, a do komisariatu dzielnicy Fabrycznej.Innym problemem, związanym z uporządkowaniem ruchu drogowego na terenie WPP, jest kwestia własności dróg. Jest tu duże zróżnicowanie – są drogi będące własnością gminy, drogi mające kilku właścicieli czy należące tylko do jednej firmy. – Można zatem hipotetycznie założyć - mówił M. Wolski – że na jednym odcinku drogi właściciel ustawi zakaz parkowania, zaraz za nim kolejny właściciel odwoła ten zakaz. A trzeci na swoim kawałku zakaże wszelkiego ruchu. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie jednego podmiotu zarządzającego w waszym imieniu ruchem na terenie całego Parku – zaproponował przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji. - Państwo powierzylibyście wprawdzie komuś trzeciemu swoje prawa do zarządzania waszą drogą, ale za to czerpalibyście korzyści z uporządkowania tego ruchu. Mogłaby powstać jedna, spójna koncepcja ruchu drogowego dla obszaru Parku.


Choć idea wyłonienia jednego zarządcy dróg wydaje się słuszna, to jednak Parkowicze sceptycznie odnieśli się do tej koncepcji. – Wystarczy, że nie zgodzi się tylko jeden właściciel i dalej będziemy z problemem w tym samym miejscu co dzisiaj – padło z sali. Piotr Kubiński, Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem w DOZAMELU zaproponował, by nie czekając na wspólnego zarządcę dróg, co - jak przyznał - może rzeczywiście okazać się trudne do przeprowadzenia, na początek opracować koncepcję ruchu dla całości Parku. Dyrektor uzyskał tu publiczną deklarację komisarza Wolskiego co do pomocy przy tworzeniu takiej koncepcji.A uczestnicy Rady Parku sugerowali, by nie oglądając się na systemowe rozwiązania po stronie Parku, policja po prostu reagowała na łamanie przepisów drogowych w obrębie WPP. Zwłaszcza, że po wrześniowej nowelizacji ustawy na wszystkich naszych drogach obowiązują takie same zasady, jak w normalnym ruchu drogowym. – Jeśli policja systematycznie będzie się tu pojawiać i egzekwować, to w końcu kierowcy nauczą się, że znaki na naszych drogach nie są tylko po to, by sobie stały... Wydaje się, że ta recepta jednego z członków Rady Parku mogłaby najszybciej poskutkować. Choć kompleksowe uporządkowanie ruchu drogowego na terenie Parku też będzie musiało mieć miejsce.

 

[Dolmedia]


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto