Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I (2006-2008)

 

Przygotowany przez DOZAMEL Sp. z o.o. - Zarządcę Wrocławskiego Parku Przemysłowego projekt inwestycyjny „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I” został zatwierdzony do dofinansowania decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 4 września 2006 r., a zrealizowany w okresie od listopada 2006 do listopada 2008.Celem projektu było polepszenie warunków prowadzenia działalności na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Działanie 1.3.: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

 

Całkowity koszt projektu brutto:

 • koszty kwalifikowane zgodnie z harmonogramem: 34 241 030,00 zł
 • łączny koszt projektu: 62 669 630,00 zł
 • kwota dofinansowania (87,5% wydatków kwalifikowanych) 29 960 900,00 zł
 • wkład własny DOZAMELU:
  • planowany: 4 280 130,00 zł
  • rzeczywisty: 33 165 130,00 zł

  

Najważniejsze zadania:

 • modernizacja ok. 30 km sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej
 • termomodernizacja hali produkcyjnej
 • modernizacja architektoniczna zabytkowego budynku administracyjno-biurowego
 • budowa nowego obiektu biurowo-konferencyjnego

 Łącznie inwestycją objęto 76,9 ha powierzchni Parku.

 

Efekty realizacji projektu:

 • udostępnienie 18,3 ha terenów pod inwestycje - w celu pozyskania nowych inwestorów, nowych miejsc pracy, nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych,
 • poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Parku - poprzez unowocześnienie infrastruktury technicznej, zagwarantowanie dostępu do nowych mediów, polepszenie jakości usług związanych z produkcją, wzrost jakości i wartości nieruchomości,
 • poprawa stanu środowiska na obszarze Parku - dzięki powstaniu nowych instalacji wodno-ściekowych oraz termomodernizacji hali (poprawa bilansu energetycznego, oszczędność w zużyciu energii zużywanej do ogrzewania, ograniczenie emisji hałasu)
 • rewitalizacja zabytkowych obiektów przemysłowych objętych ochroną konserwatorską
 • utworzenie nowych miejsc pracy w nowo wybudowanym obiekcie biurowo-konferencyjnym o wysokim standardzie klasy A (przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach)

znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto