Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Historia

 

Historia terenu dzisiejszego WPP sięga XIX wieku, a prekursorami rozwoju przemysłu na tym obszarze były fabryki Linke-Hofmann Werke oraz Fahrzeug und Motoren Werke (zwane w skrócie „Famo”), które prowadziły produkcję lokomotyw i dużych maszyn elektrycznych.W okresie międzywojennym prowadzono tu produkcję zbrojeniową dla wojska niemieckiego, m.in. powstawały części do rakiet V2. Pracowało tu wówczas ok. 4 tys. osób, w tym więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, którego filia mieściła się w dawnym zakładzie „Famo” na terenie obecnego DOZAMELU.

 

Podczas drugiej wojny światowej zniszczeniu uległo blisko 80% hal i budynków. Wraz z dynamiczną odbudową tego terenu po wojnie, stopniowo uruchamiano produkcję silników elektrycznych dla przemysłu ciężkiego oraz generatorów.

 

Po raz pierwszy idea powołania parku przemysłowego pojawiła się w DOZAMELU na początku 2003 r. Zarząd spółki 31 marca 2003r. podjął uchwałę o utworzeniu na swoim 34-hektarowym terenie Parku Przemysłowego DOLMEL. Istotą Parku oprócz najważniejszych korzyści, jakie otrzymywali przedsiębiorcy, tj:

  • koncentracji na podstawowej działalności i dostępie na miejscu do kompleksowych usług przemysłowych,
  • minimalizacji ryzyka rozpoczęcia działalności w miejscu, gdzie nie trzeba uzbrajać terenu, inwestować w nowe obiekty ani media techniczne,

miała być rewitalizacja istniejących tu od dziesiątek lat obiektów, urządzeń i terenów w oparciu z wykorzystaniem funduszy unijnych. Takie możliwości dawała ustawa z dnia 20 marca 2002r. o finansowym wspieraniu inwestycji.

 

Niespodziewanie kilka miesięcy później, w sierpniu 2003 roku, Sejm zmienił tę ustawę i postanowił, że do utworzenia parku przemysłowego i ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej z jednostką samorządu terytorialnego. Tak więc powołany w dotychczasowej formule Park Przemysłowy DOLMEL nie spełniał już ustawowych wymogów potrzebnych do ubiegania się o pomoc unijną.

 

Pomysł na park przemysłowy doczekał się realizacji 2 lata później.

14 marca 2005 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia została podpisana umowa powołująca Wrocławski Park Przemysłowy. Ostatecznie objął on swoim obszarem historyczny 163-hektarowy klin przemysłowy w centrum Wrocławia. Sygnatariuszami umowy byli: Miasto Wrocław, DOZAMEL Sp. z o.o., Archimedes S.A. oraz Wrocławski Park Technologiczny S.A. Później (7 grudnia 2007) do tego grona tego dołączyły Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. i Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o. DOZAMEL na mocy tej umowy został podmiotem zarządzającym infrastrukturą Parku.

 

Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego było konsekwencją strategii władz miasta, dotyczącej rewitalizacji tych terenów przemysłowych, jako unikalnego, jednolitego i zabytkowego obszaru, wpisanego do rejestru zabytków, o ponad stuletnich tradycjach funkcjonowania przemysłu. Wpisane bezpośrednio w tę strategię studium uwarunkowań i rozwoju Parku, opracowane przez DOZAMEL Sp. z o.o., , zakładało daleko posuniętą modernizację infrastruktury w klinie przemysłowym.

 

Cele utworzenia WPP:

  • Rewitalizacja obiektów, urządzeń i terenów przemysłowych oraz rozwój i zagospodarowanie nowych obszarów i ich efektywne wykorzystanie.
  • Rozbudowa i przystosowanie istniejących obiektów przemysłowych do wymogów współczesnych technologii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
  • Dostosowanie starych obszarów przemysłowych do aktualnych i przyszłych potrzeb zagospodarowania przestrzennego miasta.
  • Przyciągnięcie nowych inwestorów i producentów przemysłowych oraz stworzenie nowych miejsc pracy.
  • Integracja środowiska biznesowego.

znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto