Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

DOZAMEL zakończył realizację projektu inwestycji unijnych w WPP

20.01.11

30 listopada nastąpiło oficjalne zamknięcie realizowanego przez DOZAMEL projektu inwestycyjnego, współfinansowanego z funduszy unijnch, noszącego nazwę „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I”. 9 grudnia podsumowano zakończony projekt na spotkaniu Rady Parku.Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej  oraz kanalizacji teletechnicznej. W jego ramach wykonano także termomodernizację hali produkcyjnej, modernizację architektoniczną głównego budynku administracyjnego i budowę nowego obiektu biurowo-konferencyjnego. Inwestycje objęły 77 ha i toczyły się we wszystkich trzech częściach WPP – w obszarach Archimedes, Dolmel i Pafawag. Uzyskano 18 ha nowo uzbrojonych terenów, gotowych pod nowe inwestycje.
Realizacja projektu trwała dwa lata. Całość inwestycji do tej pory kosztowała brutto 62 mln 600 tys zł. z czego ponad 30 mln zł pochodziło ze środków unijnych. Resztę sfinansował DOZAMEL, ze środków własnych oraz kredytów. Najbardziej kosztowne były dwie inwestycje: prawie 15 mln zł pochłonęła budowa obiektu biurowo-konferencyjnego, ponad 12 mln zł kosztowały sieci infrastrukturalne na terenie Pafawagu.

9 grudnia w Hotelu Wodnik odbyło się kolejne, tym razem nieco bardziej uroczyste, spotkanie Rady Parku, które poprzedziła konferencja prasowa. Na spotkaniu dokonano podsumowania projektu. O różnych aspektach inwestycji mówili m.in. prezes zarządu DOZAMEL Paweł Kowalczewski, dyrektor Zakładu Infrastruktury Jan Litwin oraz dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem - Piotr Kubiński.

Przeprowadzone prace otwierają drogę do dalszego rozwoju Parku, do poprawy stanu technicznego dróg, obiektów, dostępności nowych usług. Sieci techniczne zostały tak zaprojektowane, by miały do nich dostęp wszystkie nieruchomości z terenu Parku.
- Oczywiście - jak zauważył Jan Litwin – ponieważ na obszarze WPP obowiązują zasady wolnego rynku, więc dostawa mediów z tych sieci będzie się odbywała na wniosek danego podmiotu gospodarczego.
Uzbrojenie kolejnych terenów otwiera możliwości dla nowych inwestorów, a co za tym idzie, do tworzenia nowych miejsc pracy. Do korzyści wynikających z realizacji projektu unijnego należy też zaliczyć poprawę środowiska naturalnego – np. wyeliminowane zostaną straty wody w sieci, nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń dzięki mniejszej potrzebie ogrzewania zmodernizowanych budynków.
Uczestnicy Rady Parku zapoznali się też z wizualizacją nowego obiektu biurowo – konferencyjnego. - Mamy nadzieję - powiedział Piotr Kubiński - że budynek będzie wizytówką WPP, jest zresztą dla tej funkcji idealnie usytuowany – w strefie wjazdu do centralnego obszaru Parku. Budynek ma prawie 3 tys. m2 powierzchni użytkowej. Klasa A, w jakiej został zbudowany, gwarantuje „z definicji” wysoki standard wnętrz i zaplecza. Zadbano m.in. o jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Dyskusję w drugiej części spotkania Rady Parku zdominowały bolączki komunikacyjne na terenie WPP. Szczególnie aktywni byli przedstawiciele firm prowadzących działalność na obszarze C Parku (Pafawag). Jak przyznał prezes zarządu DOZAMEL Paweł Kowalczewski, właśnie tam sytuacja jest najtrudniejsza. Z tego względu, w planach rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej WPP, duże znaczenie przywiązuje się do nowo projektowanej drogi 5KD. Ma przebiegć wzdłuż hali W-7 i kończyć się tzw. "ringiem", z możliwością skomunikowania się z obszarem Dolmel. Niestety, realizacja tej inwestycji staje pod dużym znakiem zapytania: władze miasta nie mają wystarczających środków, bo przed Euro 2012 są inne priorytety.
– Mogę jedynie zapewnić – powiedział Paweł Kowalczewski – że tematu nie odpuszczamy. Pewne nadzieje wiążemy z tym, że tuż przy planowanej przez nas inwestycji drogowej są tereny należące do miasta, które gmina zamierza sprzedać. Bez tej drogi będą one martwe, a na pewno mało atrakcyjne dla przyszłego nabywcy.
Dyskutanci zwracali uwagę na rzeczy, które wymagają uporządkowania niezależnie od wspomnianych inwestycji drogowych. Jako przykład podawali trudną sytuację na odcinku ul. Fabrycznej, przebiegającym przez obszar Pafawag w stronę granicy Parku. W tym rejonie, gdzie są m.in. trzy szkoły wyższe i tysiące studentów, poruszanie się pieszych wiąże się z zagrożeniem ich bezpieczeństwa: nie ma chodników, a pobocza jezdni zajęte są przez parkujące samochody.
W czasie dyskusji zwracano też uwagę, że nie są przestrzegane na tej ulicy zakazy postoju – bo też nikt ich nie egzekwuje. Mimo, że ta część ulicy Fabrycznej jest tak samo drogą publiczną, jak ul. Fabryczna biegnąca wzdłuż obszaru Dolmel, straż miejska czy policja tu się nie pokazuje. Padło też pytanie, czy DOZAMEL nie mógłby przejąć na siebie odpowiedzialności za ład i porządek na wszystkich drogach w Parku. - Taki wniosek pojawia się nie po raz pierwszy – odpowiedział Rafał Holanowski, przewodniczący Rady Parku. - Wystąpimy do wszystkich właścicieli dróg i nieruchomości z WPP aby upoważnili DOZAMEL do zarządzania wszystkimi drogami na obszarze Parku w ich imieniu. Oczywiście, w ślad za tym powinno zostać zawarte porozumienie co do partycypacji w kosztach takiego rozwiązania.

 

   

   

 


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto