Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Dozamel: powstanie wysokosprawna kogeneracja gazowa

11.10.19

Dozamel startuje z projektem budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Wykonawca inwestycji  jest już wyłoniony (Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. w konsorcjum z TEDOM i TEDOM POLAND Sp. z o.o.), termin zakończenia projektu wyznaczono na 31 lipca 2020 r. Projekt będzie zrealizowany przy wsparciu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Jan Litwin, Dyrektor Zakładu Infrastruktury: -Pomysł budowy „zielonej wyspy”, czyli kogeneracji, pojawił się już kilka lat temu. Impulsem do podjęcia konkretnych działań były rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej. Problemy na rynku energii elektrycznej zaczynają bardzo mocno doskwierać  główne tym przedsiębiorcom, którzy do swojej produkcji wykorzystują duże ilości energii elektrycznej. Nad wyraz wysokie koszty tej energii powodują, że przedsiębiorcy zaczynają mieć kłopoty ze sprzedażą swoich usług, produktów. Stąd idea „zielnej wyspy” przerodziła się w projekt zbudowania wysokosprawnej kogeneracji, niedużej mocy bo 1,6 MW (dwa generatory o mocy 0,8 MW każdy).

 

Z pewnością energia wytworzona w układzie wysokosprawnej kogeneracji będzie nieco tańsza od energii wytwarzanej w sposób konwencjonalny. Układ wysokosprawnej kogeneracji pozwala uzyskać poprawę efektywności energetycznej, w tym wypadku z tej samej ilości energii pierwotnej, tj. gazu, produkuje się znacznie więcej energii elektrycznej i ciepła; z tej samej ilości paliwa uzyskujemy 1,6 MW energii elektrycznej i aż 1,7 MW energii cieplnej. Przy czym energia cieplna jest produktem ubocznym, czyli uzyskujemy bez specjalnego finansowania dodatkowy efekt w postaci energii cieplnej. Mówimy także o ochronie środowiska, bo przy jednoczesnym pozyskiwaniu ciepła i energii elektrycznej nie podwaja się emisja gazów cieplarnianych, gdyż pochodzi z tej samej ilości paliwa.

Pod kątem wejścia w kogenerację założony został klaster energii elektrycznej, czyli zrzeszenie przyszłych użytkowników, przyszłych odbiorców. Tworzą go głównie najemcy z naszego terenu, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą korzystać z tańszej energii elektrycznej.

 

Dodam, że koncepcja z wysokosprawną kogeneracją nie jest jedynym naszym pomysłem zmierzającym do wypełnienia ustawowo narzuconego obowiązku poprawy efektywności energetycznej. Dozamel  sukcesywnie przeprowadza termomodernizację obiektów, za nami już prace na obiektach A2, C3, D2, w przyszłym roku planujemy wykonać termomodernizację obiektów  D1, C1 i B1. Innym jeszcze zadaniem, w wyniku którego poprawiamy efektywność energetyczną, jest zmiana oświetlenia ogólnego w halach produkcyjnych z tradycyjnego na LED, w wyniku czego zużycie energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie spadnie o około 40%.

 

Rafał Tęcza, Dyrektor Zakładu Realizacji Inwestycji: -Kontrakt z wykonawcą zwarty został 3 września 2019 r. Wykonawca realizuje zadanie w systemie generalnego wykonawstwa, czyli sam tak dobiera podwykonawców, by efekt końcowy został zrealizowany zgodnie z wytycznymi, które zawarte są we wniosku o dotacje unijne, a także zgodnie z treścią zawartej umowy oraz dokumentacją techniczną. Główny wykonawca - firma PROMAT - założył konsorcjum z producentem urządzeń, w które wyposażony będzie układ wysokosprawnej kogeneracji – to czeska firma TEDOM i jej polska spółka TEDOM POLAND.

W tej chwili realizacja projektu jest na wstępnym etapie. Plac budowy został już przekazany, to teren w niedużej odległości od budynku D6, dotychczas wykorzystywana głównie jako zaplecze magazynowe Wydziału Budowlanego. Samo postawienie budynku  nie powinno okazać się trudne, natomiast skomplikowanym zadaniem będzie wypełnienie obiektu odpowiednimi urządzeniami składającymi się na całość technologii. Najpierw powstanie projekt wykonawczy technologii (prace już są zainicjowane), następnie dobór odpowiednich urządzeń, instalacja, uruchomienie i sprawdzenie. Układ kogeneracyjny musi zostać tak zaprojektowany i zbudowany, aby parametry założone w projekcie unijnym zostały dotrzymane. To dla nas bardzo ważne, bo jeśli nie zostaną dotrzymane, czekają nas kary finansowe. Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i jest świadomy uwarunkowań związanych z projektem. Na wszelki wypadek zabezpieczyliśmy się przed takim ryzykiem odpowiednimi zapisami w umowie z wykonawcą.

 

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, wszystkie przyłącza i sam budynek, powinny być gotowe do stycznia 2020.

 

Ilość prądu i ciepła jaką wyprodukujemy w układzie kogeneracji nie pozwoli na pokrycie wszystkich  potrzeb naszego obszaru. Będziemy posiłkować się źródłami zewnętrznymi, jak Tauron, natomiast na pewno ilość prądu wyprodukowanego przez układ kogeneracyjny umożliwi nam podtrzymanie systemów w momencie, kiedy nastąpi przerwa w dostawie prądu z zewnątrz, a takie rzeczy się zdarzają, co dla przemysłu jest bardzo problematyczne. Dotychczasowej ciepłowni nie zamykamy; ciepło wytworzone w ramach układu kogeneracyjnego trafi do naszej sieci ciepłowniczej, dzięki czemu będziemy mogli w kotłowni zakładowej produkować mniej ciepła, a co za tym idzie - będziemy mniej spalać gazu lub paliwa płynnego.


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto