Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Czym jest Rada Parku

 

Zadania, sposób powoływania i wybór władz Rady Parku zostały określone w Regulaminie Wrocławskiego Parku Przemysłowego.Zgodnie z Regulaminem*):

  • Rada Parku stanowi forum wymiany informacji i opinii oraz współpracy Uczestników Wrocławskiego Parku Przemysłowego z Podmiotem Zarządzającym, której celem jest wspieranie Podmiotu Zarządzającego w zakresie rozwoju i współużytkowania Parku
  • W skład Rady wchodzą Uczestnicy Parku wpisani do Rejestru Uczestników Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Na wniosek Rady lub Podmiotu Zarządzającego w skład Rady mogą być przyjęte inne podmioty.
  • Pracom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, których ze swojego grona na okres trzech lat**) wybiera Rada zwykłą większością głosów obecnych na sali.
  • Spotkania Rady obywają się co najmniej dwa razy w roku, w dniu ustalonym przez Rade, a zwołuje i prowadzi je Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
  • Spotkania Rady mogą być zwoływane z inicjatywy Podmiotu Zarządzającego lub na pisemny wniosek 20% Uczestników.
  • Ze spotkania Rady sporządzany jest protokół, który jest przekazywany Uczestnikom w terminie do 30 dni po spotkaniu Rady.
  • Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady są członkami Kolegium Doradczego Wrocławskiego Parku Przemysłowego i informują Radę o pracach Kolegium Doradczego***).

*) Regulamin WPP w całości dostępny TUTAJ

**) w dniu 26.09.2007 Kolegium Doradcze dokonało zmiany w Regulaminie WPP, przedłużając kadencję władz Rady Parku z jednego roku na trzy lata.

***) Kolegium Doradcze jest organem programowo-konsultacyjnym WPP, wspomagającym Podmiot Zarządzający w kształtowaniu strategicznych kierunków rozwoju Parku. W jego skład wchodzi, oprócz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Parku, także po jednym przedstawicielu sygnatariuszy Umowy w sprawie utworzenia WPP oraz inni członkowie powołani, w porozumieniu z Kolegium, przez Podmiot Zarządzający, w ilości nie przekraczającej wcześniej wymienionych członków.


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto