Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

27.04.17

Czy wiecie, że aż 84% zatrudnionych w Polsce nie jest objętych nadzorem Społecznej Inspekcji Pracy? W świetle obowiązujących przepisów SIP może działać wyłącznie pod auspicjami związków zawodowych. Tam, gdzie tych związków nie ma lub nie działają one należycie – społecznego nadzoru nad warunkami pracy po prostu nie ma. Czy SIP musi być związana ze związkami zawodowymi? Jaka może być inna płaszczyzna do rozszerzenia społecznego nadzoru nad warunkami pracy? Może należy stworzyć alternatywę dla ludzi pracy, tam, gdzie nie są zrzeszeni w związki zawodowe? Nad takimi pytaniami zastanawiano się podczas seminarium zorganizowanego z okazji ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dzień Pamięci przypada 28 kwietnia, seminarium odbyło się 26 kwietnia w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. W spotkaniu udział wzięli Społeczni Inspektorzy Pracy z terenu WPP; z GE i Dozamelu.Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy podkreślił, że ten dzień pamięci winien nam przypominać, że praca może być śmiertelnie niebezpieczna. Światowe statystki alarmują: co 15 sekund z powodu wypadku lub choroby zawodowej umiera na świecie jeden pracownik. Każdego dnia 6 300 osób umiera z powodu wypadku lub chorób związanych z pracą; to ponad 2 300 000 śmiertelnych przypadków w roku. Na świecie dochodzi do 317 mln wypadków przy pracy rocznie. Tylko w Europie 7 mln osób doznaje urazów w pracy, a 168 tys. umiera wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W Polsce liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w roku ub. do GUS wyniosła ponad 87 tys. osób; 464 uległy wypadkom ciężkim, 239 osób zginęło podczas wykonywania obowiązków służbowych. Te statystyki pogłębiają jeszcze dane dotyczące rolnictwa, gdzie odnotowano 87 wypadków było śmiertelnych

W wystąpieniach zawracano uwagę, że w zakładach pracy, w których obecne jest silne przedstawicielstwo związkowe, inspektorzy pracy rzadziej stwierdzają nieprawidłowości zarówno w zakresie prawnej ochrony pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa. 

Podkreślano, że niejednokrotnie od determinacji Społecznych Inspektorów Pracy, którzy badają okoliczności i przyczyny wypadków zależy, czy ofiara wypadku, a w przypadku śmiertelnego - jej rodzina, dostanie prawo do odszkodowania, dziś bowiem wielu pracodawców próbuje przypisać wyłączną winę poszkodowanym. Współudział pracowników w zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy powinien być jeszcze szerszy. Zdaniem dr Zofii Pawłowskiej z CIOP, bezpieczeństwa nie zbuduje wyłącznie PIP ani inne organy nadzoru. Musi być w te działania włączany pracownik. Międzynarodowa Organizacja Pracy postuluje: wszędzie winien być budowany współudział pracowników. Współudział rozumiany szeroko, jako np. informowanie, wysłuchiwanie opinii, konsultowanie, wspólne podejmowanie decyzji. Nie wystarczy identyfikacja zagrożeń, nie wystarczy, że wprowadzimy restrykcyjne zasady – to samo w sobie nie stworzy skutecznego systemu zarządzania warunkami prac y– mówiła dr Pawłowska. Konieczna jest dyskusja, konieczne jest zaangażowane kierownictwo z jednej strony i zaangażowani pracownicy z drugiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wpływ na udział pracowników w budowaniu bezpieczeństwa w firmie mają przede wszystkim wymagania prawa, system zarządzania w firmie i zaangażowanie kierownictwa. Co ciekawe, wpływ związków zawodowych oceniany jest jako obojętny, czyli niewpływający na współudział – nie jest to dobra informacja, podkreśliła dr. Pawłowska. Co przeszkadza współudziałowi?  M.in. przekonanie, że za bezpieczeństwo odpowiada specjalista ds. bhp i że wystarczy wybrać swoich przedstawicieli.

Udział pracowników w budowaniu własnego bezpieczeństwa w pracy jest tym bardziej istotny, że PIP nie jest w stanie wszędzie dotrzeć. Jak wynika z danych, 1600 pracowników PIP przeprowadzających czynności kontrolne może przeprowadzić tylko około 90 tys. kontroli rocznie. Co znaczy, że każda firma w Polsce ma statystycznie szansę na tylko jedną kontrolę na przestrzeni 50 lat!

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że podczas kwietniowej konferencji Roman Giedrojć podkreślał, iż obecnie inspektorzy PIP są zobowiązani do sprawdzania przy okazji każdej kontroli, niezależnie jakiego obszaru by dotyczyła, czy w przypadku umowy-zlecenia są spełniane wymagania gwarantujące stawkę minimalną, czyli 13 zł/h, jeśli takie umowy w danej firmie występują. Nadal też PIP domaga się, by inspektor był władny na mocy własnej decyzji przekształcać umowy cywilno-prawne w umowy o pracę, jeśli w istocie mają charakter umowy o pracę. Chodzi o szybką reakcję, a nie kierowanie sprawy do sądu. Często, nawet jeśli pracownik wygrywa w sądzie, to zostaje mu tylko moralna satysfakcja, bo jego pracodawcy już dawno na rynku nie ma.


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto