Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Debata o innowacyjności w biznesie w Centrum Konferencyjnym WPP

19.06.17

-Polskiej gospodarce grozi wpadnięcie w pułapkę średniego dochodu – ostrzegała dr inż. Magdalena Węglarz z Politechniki Wrocławskiej podczas debaty, która odbyła się 5 czerwca we Wrocławskim Parku Przemysłowym pod hasłem „Innowacyjność w biznesie z perspektywy naukowca i przedsiębiorcy – modele i dobre praktyki”. -Niektóre gospodarki po okresie szybszego wzrostu nagle wyhamowują i wpadają w tzw. pułapkę średniego dochodu. Sprzyja temu szereg czynników; jednym z istotniejszych jest poziom innowacyjności gospodarki. Nasz poziom innowacyjności jest niestety niski – mówiła Węglarz. Dość zdecydowanie odstajemy od średniej Unii Europejskiej, a już od Niemiec dzieli nas wręcz przepaść. Są wprawdzie pewne obszary, w których możemy wykazać się dość dobrą pozycją (zasoby ludzkie, inwestycje przedsiębiorstw), jednak generalnie dystans w stosunku do średniej unijnej powiększa się, wciąż jesteśmy na pozycji goniącego czołówkę. 

O tym, gdzie szukać wsparcia dla innowacji, mówił dr hab. Leszek Kwieciński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Rady NCBiR. Zaprezentował kilka programów wsparcia obszaru B+R („od pomysłu do przemysłu”, wspólne przedsięwzięcie” i in.). Jak poinformował, w latach 2007 – 2016 na dofinansowanie innowacyjności NCBiR przeznaczył 34 mld PLN.  Niestety, w wykorzystaniu tych środków obserwujemy dużą asymetrię - absolutnym dominantem wśród beneficjentów jest województwo mazowieckie, a konkretnie Warszawa – zauważył Kwieciński. Zatem jak widać – kontynuował - problem spójności polityki innowacyjnej istnieje. Pewnym rozwiązaniem może być np. nowy mechanizm finasowania nazwany „wspólne przedsięwzięcie”, który ma wzmacniać działania proinnowacyjne na poziomie regionalnym.

W panelu dyskusyjnym „Innowacje w biznesie globalnym – dobre praktyki” udział wzięli m.in. przedstawiciele firm z Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Marek Chmura, dyrektor Zakładu Generatorów General Electric zauważył, że codzienna aktywność fabryki jest pełna innowacji, choć nie są one w taki sposób postrzegane.  -Zapominamy, że każda zmiana, każdy nowy proces, każda nowa linia technologiczna to przecież innowacja – przekonywał Chmura. I w konsekwencji tego nie zgłaszamy, nie pokazujemy jako np. patent, a powinniśmy. Za każdym razem dopasowanie procesów produkcyjnych do naszej infrastruktury tak, żeby produkować w sposób jak najbardziej efektywny, ma charakter niemalże eksperymentalny; nie istnieją na rynku gotowe rozwiązania tego, jak produkować generatory. W znacznym stopniu projektowaniem linii technologicznych czy wdrażaniem nowych procesów zajmiemy się we własnym zakresie, ale wsparcie świata nauki jest tu niezbędne. I takie wieloletnie doświadczenia we współpracy z Politechniką Wrocławską mamy – dotyczące chociażby procesów lutowania połączeń w prętach, procesów impregnacji, procesów związanych z analizą materiałową materiałów izolacyjnych. To współpraca przy poszukiwaniu optymalnych parametrów procesu, która na końcu kreuje nowy proces i która zapewnia jakość produktowi. Ale generalnie w takcie tej debaty nachodzi mnie taka myśl – podsumował Chmura - za mało podkreślamy naszą innowacyjność, powinniśmy codziennie, kiedy coś zmieniamy w procesie, mówić „wow”, odkryłem, zgłaszam, to nowy pomysł…

W podobnym duchu wypowiedział się Paweł Kowalczewski, prezes spółki Dozamel. -W różnych ankietach są pozycje dotyczące poniesionych nakładów na innowacyjność – i my wpisujemy w te pozycje „0”, gdyż w sposób celowy nie wydajemy żadnych środków na innowacje. To jednak nie znaczy, że w naszej firmie brak innowacji – one wynikają z wewnętrznych potrzeb albo w znacznie większej mierze z potrzeb naszych klientów. Proszę zauważyć, że już nasz model biznesu, który jest oparty na zintegrowanej ofercie usług przemysłowych jest sam w sobie innowacyjny. Kilka lat temu firma prowadząca wycenę Dozamelu próbowała znaleźć podobnie działające na rynku polskim przedsiębiorstwo, by poprzez porównanie dokonać naszej wyceny. Nie znalazła. Tak więc Dozamel jest już w swoim modelu firmą innowacyjną. To są, można powiedzieć – nasze  wewnętrzne innowacje, ale oprócz tego myślimy jeszcze o „wyspie energetycznej”, czyli uniezależnieniu się od dostarczanej energii elektrycznej z zewnątrz, myślimy o maszynie maszynie trigeneracyjnej, która produkowałaby energię elektryczną, ciepło i chłód, już wdrożyliśmy system do zarządzania infrastrukturą - drugiego takiego systemu w Polsce nie ma , jest to system z własnymi modyfikacjami, które są przystosowane do naszych funkcjonalności, w szczególności pod kątem potrzeb naszych klientów. Jako firma musimy tworzyć warunki dla rozwoju naszych klientów, do rozwoju ich biznesów i wdrażania przez nich nowych technologii, wdrażania innowacyjności. Po co to robimy, po co stwarzamy te warunki? Po to, żeby tych klientów jak najdłużej u siebie utrzymać. Jeżeli firmy prowadzące działalność na naszym terenie nie będą u siebie wprowadzały działań innowacyjnych, co przecież prowadzi m.in. do ograniczania kosztów funkcjonowania, nie będą podwyższały jakości swoich wyrobów, to prędzej czy później wyprowadzą się do jakiegoś kraju, gdzie siła robocza będzie tańsza, gdzie generalnie będą niższe koszty prowadzenia działalności.

Z kolei Franciszek Żeleźnik, prezes Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych, przedstawił nowatorski projekt zrealizowany w konsorcjum z firmą Kisielewski Sp. z o.o. i Politechniką Wrocławską, sfinansowany w części ze środków programu GEKON NCBiR. Zadanie dotyczyło opracowania, budowy i testowania typoszeregu silników na bazie magnesów trwałych - silników o dużej mocy, niskiej prędkości obrotowej, o zdecydowanie wyższej sprawności niż silniki tradycyjne. Zdaniem Żeleźnika należałoby się przyjrzeć samemu procesowi rozliczania z dotacji, gdyż etap ten trwa zwykle dłużej niż realizacja samego projektu.

W debacie ponadto udział wzięli: Janina Woźna, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia; prof. Zygmunt Mazur, dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; dr Joanna Zimmer, Politechnika Wrocławska; dr hab. Jan Zawilak, prof. Politechniki Wrocławskiej; dr hab. Zdzisław Szalbierz, prof. Politechniki Wrocławskiej; Ewa Kaucz - wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA; Marcin Kuczyński – wiceprezesa Stowarzyszenia „Klub MBA

Wrocław”, prezesa Zarządu Expert Solutions Sp. z o.o.; Małgorzata Dynowska, zastępca Dyrektora Generalnego Ds. Inkubacji I Rozwoju Firm Wrocławskiego Parku Technologicznego SA; Janina Woźna, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia; Łukasz Lergetporer, managera Business Link Wrocław; Artur Mazurkiewicz, prezesa Zarządu Związku DOLNOŚLĄSCY PRACODAWCY, Członka Konfederacji LEWIATAN, dr inż. Piotr Kubiński, dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem Dozamel Sp. z o.o.

Organizatorami wydarzenia byli: DOZAMEL i Zakład Zarządzania i Rozwoju Organizacji na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Debata odbyła się pod patronatem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Wrocławia Rafale Dutkiewiczu oraz Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto